Посольство України в Республіці Сінгапур

Київ 05:16

Часто порушувані питання/FAQ

Чи можна оформити новий закордонний паспорт у консульському відділі Посольства України в Республіці Сінгапур?

Так, але лише у разі наявності підстав для його оформлення та за умови подання комплекту документів, передбачених Порядком оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також сплати консульського збору. Перелік необхідних документів міститься у розділі «Паспортні дії» → «Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон».

Термін оформлення паспорта: до 3 місяців без урахування строків доставки паспортів дипломатичною поштою.

Консульський збір: 15 сінг. дол. – розгляд заяви, 100 сінг. дол. – оформлення паспорта (з громадян віком до 16 років консульський збір у 15 сінг. дол. стягується лише за розгляд заяви).

Які документи потрібно подавати для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з закінченням чинності наявного паспорта, у зв’язку з відсутністю у ньому вільних сторінок, непридатності до подальшого використання чи виявлення помилки в інформації, що внесена до нього?

- заяву-анкету, яка заповнюється в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметри та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів (лише у разі оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно через стан здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України тощо);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном. При цьому термін та мета перебування за кордоном не зазначаються;

- заяву про відмову від внесення інформації, у т.ч. відцифрованих відбитків пальців рук, до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (лише у разі потреби, а також у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла 12-тирічного віку). У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

- квитанцію про сплату консульського збору, або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати;

- закордонний паспорт, що підлягає обміну, або документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну. Важливо: відповідно до чинного законодавства України стосовно оформлення проїзних документів громадяни України можуть одночасно використовувати не більше двох проїзних документів.

Які документи потрібно подавати до закордонної дипломатичної установи України для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з втратою або викраденням паспорта?

- заяву-анкету, яка заповнюється в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

- заяву у довільній формі про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням;

- протокол, складений поліцією (Singapore Police Force), що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати або викрадення паспорта;

- дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметри та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів (лише у разі оформлення паспорта особі, яка не може пересуватись самостійно через стан здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі наявності);

- документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном. При цьому термін та мета перебування за кордоном не зазначаються;

- заяву про відмову від внесення інформації, у т.ч. відцифрованих відбитків пальців рук, до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (лише у разі потреби, а також у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла 12-тирічного віку). У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

- квитанцію про сплату консульського збору, або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

Термін дії мого паспорта громадянина України для виїзду за кордон закінчився (закінчується). Чи можна подовжити строк дії документа в консульському відділі Посольства?

Так, відповідно до статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України», подовження терміну дії паспорта здійснюється у порядку, встановленому для його оформлення. Перелік необхідних документів міститься в розділі “Паспортні дії” → “Продовження терміну дії паспорта України для виїзду за кордон”.

Термін вчинення консульської дії: у звичайному порядку -14 календарних днів, у терміновому – 3 робочих дні з дати подання необхідних документів.

Консульський збір: 15 сінг.дол. – розгляд заяви, 35 сінг.дол. – подовження терміну дії паспорта (у разі термінового вчинення дії обсяг консульського збору подвоюється).

Важливо!  Відповідно до резолюції Європарламенту та Ради ЄС  №610/2013 від 26.06.2013р. щодо змін до Кодексу Шенгенських кордонів у закордонні паспорти, видані понад 10 років тому, шенгенські візи не проставляються. Це положення має враховуватися при плануванні в’їзду до країн шенгенської зони та Європейського Союзу загалом.

Я хочу оформити новий закордонний паспорт, але в моєму старому паспорті (проїзному документі дитини) є дійсна віза. Чи можна залишити старий паспорт (проїзний документ дитини) після оформлення нового?

Відповідно до чинного законодавства України стосовно оформлення проїзних документів, громадяни України можуть одночасно використовувати не більше двох проїзних документів. Якщо у вас є лише один проїзний документ, вам на підставі Вашої заяви може бути оформлений новий паспорт без здавання старого паспорта.

Якщо на день подачі документів на оформлення закордонного паспорта ви вже маєте два проїзних документа (незалежно від того, чи закінчився їхній строк дії), один з них необхідно здати при подачі документів на оформлення нового паспорта.

Який термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

10 років – для громадян, які досягли 16 річного віку.

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформлюється на 4 роки до моменту, коли їм виповниться 16 років (у тому числі особам, які досягли, приміром, 14- чи 15-річного віку).

Як зареєструвати громадянином України дитину, народжену в Сінгапурі?

Консульський відділ Посольства здійснює реєстрацію громадянства України за народженням за письмовою заявою того з батьків дитини, хто є громадянином України. Перелік необхідних документів міститься у розділі “Дії з питань громадянства” → “Набуття громадянства України за народженням

Термін реєстрації громадянства за народженням: протягом 7 календарних днів з дня подачі відповідних документів. Процедура реєстрації українського громадянства є безкоштовна.

Консульський збір стягується лише за легалізацію свідоцтва про народження дитини – 55 сінг. дол. (Важливо! Свідоцтво про народження не слід ламінувати до вчинення легалізації документа) та за засвідчення перекладу свідоцтва – 70 сінг. дол.

Яким чином оформлюється паспорт дітям, народженим в Республіці Сінгапур, батьки чи один з батьків яких є громадянином України?

Незалежно від віку кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон.

Для оформлення паспорта на ім’я новонародженої за кордоном дитини (громадянина України) до закордонної дипломатичної установи України подаються:

- заява-анкета (заповнюється консульською посадовою особою під час подачі документів), яку подає від імені дитини один з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших представників, та окрема заява другого з батьків (у випадках його відсутності на момент подачі документів, має бути надана заява, посвідчена нотаріально). Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він/вона є іноземцем або особою без громадянства;

- дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметри та одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів;

- довідка про реєстрацію особи громадянином України (оформлюється в закордонній дипломатичній установі України);

- свідоцтво про народження (легалізоване та перекладене українською мовою);

- документ або відмітка в паспорті одного з батьків або іншого законного представника дитини, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (термін та мета перебування за кордоном не вказується);

- заява про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук - до 12-тирічного віку) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон. Заяву від імені дитини подають її батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі - той з батьків, з ким проживає дитина), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Дітям видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

- квитанція про сплату консульського збору за розгляд заяви-анкети. Консульський збір за оформлення закордонного паспорта не стягується, натомість стягується плата 15 сінг. дол. за розгляд заяви.

При оформленні закордонного паспорта дитині, яка проживає з одним з батьків, необхідно додати оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтво про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими або засвідченими апостилем (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Мені потрібно видати довіреність на вчинення дій від мого імені. Чи буде довіреність, засвідчена консулом, дійсною в Україні?

Згідно з чинним законодавством України у сфері нотаріату, консул уповноважений засвідчити ваш підпис на довіреності.

Водночас, з огляду на відсутність доступу закордонних дипломатичних установ України до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної посвідченої довіреності додається спеціальна заява про реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі, на якій засвідчується підпис довірителя. Бланк такої заяви можна отримати безпосередньо в консульському відділі Посольства.

Для того, щоб засвідчити довіреність та заяву про її реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, вам необхідно надати ваш закордонний паспорт, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також дані паспорта представника, місце реєстрації та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера.

Чи можу я оформити довіреність, заяву-дозвіл на виїзд неповнолітньої дитини за кордон у супроводі одного з батьків, третіх осіб або самостійно, інші нотаріальні дії, надіславши документи поштою? Чи є обов’язковою моя присутність під час оформлення довіреності чи заяви?     

Присутність особи, що звертається за вчиненням нотаріальної дії, є обов'язковою. Нотаріальні дії здійснюються виключно у присутності заявника, тобто особи, чий підпис на довіреності або заяві буде посвідчуватися консулом у нотаріальному порядку. Консул також перевіряє та встановлює особу, що звернулася, відповідно до оригіналів наданих документів.

Які документи потрібні для оформлення заяви-дозволу на виїзд моєї неповнолітньої дитини за кордон у супроводі одного з батьків, третіх осіб або самостійно?

Для оформлення такого дозволу до консульського відділу Посольства особисто заявником подаються:

-      паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

-      свідоцтво про народження дитини;

-      копія закордонного паспорта особи, яка супроводжуватиме дитину;

-      копія закордонного паспорта/проїзного документа дитини;

-      заява (складається у консульському відділі Посольства).

Чи потрібно завчасно домовлятись про зустріч з консульським працівником Посольства?

Консульський прийом відбувається без попереднього запису кожного робочого дня: Пн., Вт, Чт. Пт. - з 9.00 до 11.30, Ср. З 14.00 до 15.30. Приймаються всі громадяни, що звернулися в прийомний час до консульського відділу в порядку живої черги в день звернення. 

Громадянам України, що планують оформити новий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, радили б заздалегідь домовитися з консулом про зручний час та дату подачі документів, оскільки відповідна процедура є відносно тривалою. 

Яким чином сплачується консульський збір?

Консульський збір сплачується у будь-якому відділенні банку UOB  (United Overses Bank) за квитанцією, виписаною консульським працівником Посольства в день подачі документів до консульського відділу; приймаються також чеки. Найближче відділенні банку «United Overses Bank» знаходиться через дорогу від офісного будинку, де розташоване Посольство, за адресою:

80 Raffles Place UOB Plaza 1, #07-01 Singapore 048624.

Безпосередньо в консульському відділі платежі за вчинення консульських дій приймаються лише у вигляді персонального банківського чеку, оформленого на ім'я Embassy of Ukraine in the Republic of Singapore.

Пільги при сплаті консульського збору за вчинення консульських дій

Перелік категорій громадян України, яким надаються пільги при сплаті державного мита/консульського збору за вчинення консульських дій, визначений ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Згідно зі ст. 4, від сплати державного мита (консульського збору) звільняються:

1) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з  помилками, допущеними  під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

2) громадяни – за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави;

3) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку  громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із  злочинністю, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку,  квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть  у сільській місцевості;

на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого  й  майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського  гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі,

4) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта  громадянина  України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;

5) громадяни,  віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської  катастрофи; громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп;

6) громадяни України та особи, які їх супроводжують,  -  за видачу їм документа на право виїзду  за  кордон  для  лікування  у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а  дітям,  які  потерпіли  від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;

7) громадяни України - за  видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил  близьких  родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

8) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

9) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України.

Інформаційна брошура щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії.

Питання, що не належать до компетенції консульського відділу Посольства України в Республіці Сінгапур

Прохання взяти до уваги, що консульська посадова особа не може бути законним представником фізичних або юридичних осіб України за кордоном через відповідні обмеження, передбачені законодавством іноземних країн та міжнародними договорами.

Консульська посадова особа також не може виконувати обов'язки адвоката, юридичного консультанта, туристичного агента, перекладача тощо, не надає грошей у борг, не сплачує готельні та iншi рахунки, і, в разі порушення законів країни перебування, не може звільнити вас від вiдповiдальностi.

До компетенції консульського відділу Посольства не належать:

- легалізація  офіційних документів, складених в Україні та які не засвідчені в установленому порядку в Департаменті консульської служби МЗС України;

- переклад документів з однієї мову на іншу;

вклеювання фотокарток до внутрішніх паспортів громадян України при досягненні ними 25- та 45-річного віку;

- оформлення паспорта громадянина України (внутрішнього паспорта), у тому числі його заміна у разі зміни прізвища. Оформлення паспорта громадянина України, а також внесення будь-яких змін до такого паспорта відбувається виключно в органах Державної міграційної служби України на території України;

надання сприяння громадянам України у пошуку роботи в Республіці Сінгапур;

перенесення віз/дозволів на проживання до нових паспортів, оформлених у Посольстві;

оформлення запрошень громадянам України для в’їзду до Республіки Сінгапур;

оформлення громадянам України сінгапурських віз;

оформлення дозволу на тимчасове або постійне проживання у Сінгапурі;

оформлення громадянства Сінгапуру.


Консульський відділ Посольства України в Республіці Сінгапур
Керівник: Гладишев Олег Олександрович
консул
Адреса: 50 Раффлз Плейс, №16-05 Сінгапур Ленд Тауер, Сінгапур 048623. Переглянути на мапі
Телефон: (65) 6535 6550
Факс: (65) 6535 2116
Ел. пошта: consul_sg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

Понеділок        11:00 – 13:30

Вівторок           11:00 – 13:30

Середа            13:00 – 15:30

Четвер             13:00 – 15:30

П’ятниця          11:00 – 13:30

Консульський відділ Посольства зачинений протягом усіх українських і деяких сінгапурських свят.

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, в інших випадках, коли постає загроза життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у позаробочий час та вихідні/святкові дні.

Межі консульського округу:

Республіка Сінгапур, Бруней Даруссалам


Консульські питання