Посольство України в Республіці Сінгапур

Київ 05:14

Витребування документів

З питань витребування документів з України особи, які проживають за кордоном, звертаються до дипломатичних представництв та консульських установ України в країні перебування для оформлення відповідного запиту в Україну.

Порядок витребування документів передбачає заповнення відповідних анкет по витребуванню документів з України. Анкета має заповнюватися виключно українською мовою у 4-х примірниках, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.

Запит до архівних установ України щодо витребування документа можна здійснити самостійно, надіславши на адресу відповідного українського архіву заповнену анкету встановленого зразка по витребуванню документа з України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України.

Зразок анкети по витребуванню документів з України.

За витребування документів стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору.

У разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір не повертається.

Пам'ятка по витребуванню з України документів про реєстрацію актів цивільного стану

На підтвердження фактів, що підлягають реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвідчені свідоцтва, які містять основні дані про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторні свідоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторні свідоцтва про народження дітей можуть видаватися їх батькам і усиновителям.

Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18 років, можуть також видаватися опікунам, піклувальникам і представникам закладу  охорони  здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Особам, яким виповнилося 16 років, повторні свідоцтва можуть видаватися при наявності паспорта.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не видаються. При видачі повторного свідоцтва про народження відомості про батьків наводяться у повній відповідності з даними актового запису про народження.

Повторні свідоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дітям померлого, в тому числі й усиновленим, другому з подружжя, братам і сестрам померлого, діду і бабі померлого як з боку батька, так і з боку матері).

Родинні відносини повинні бути підтверджені документально.

Повторні свідоцтва про шлюб, який припинено, не видаються. В цьому разі на прохання заявників видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану видаються, як особам, щодо яких складено актовий запис, так і родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та піклувальникам. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

В заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються:

  • прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника;
  • прізвище, ім'я, по батькові особи, відносно якої запитується свідоцтво;
  • яке необхідне свідоцтво;
  • коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану;
  • мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Пам'ятка щодо витребування з України документів про освіту

Для отримання дубліката диплома власнику документа необхідно скласти письмову заяву до вищого навчального закладу. В цій заяві вказується причина втрати документа, прізвище, ім'я та місце проживання заявника, назва втраченого документа, назва навчального закладу і дата його закінчення.

До заяви також додаються:

  • оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання заявника, в якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним;
  • довідка від компетентних органів про втрату документа; 
  • копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту;
  • дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5.
  • Згадані документи можна отримати також шляхом безпосереднього звернення до навчального закладу, або за участю іншої особи, яка матиме відповідну нотаріально-завірену довіреність.

Іноземці, які закінчили в Україні вищий навчальний заклад та втратили документ про його закінчення, мають звертатися через дипломатичне представництво своєї держави в Україні.

УВАГА!

Міністерство освіті і науки України розглядає питання щодо оформлення дублікатів документів про освіту лише за умови подання заявником всіх наведених вище документів.

Центральні архівні установи України

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО)

03110, м.Київ-110, вул.Солом'янська, 24,

тел.: (044) 277-36-66

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО)

01011, м.Київ-11, вул. Кутузова, 8,

тел.: (044) 295-73-22, 295-55-16

Центральний державний історичний архів України м.Київа (ЦДІАК)

03110, Київ-110, вул. Солом'янська, 24,

тел.: (044) 277-30-02

Центральний державний історичний архів України м. Львова (ЦДІАЛ)

01008, м.Львів-8, пл. Соборна, 3а,

тел.: (0322) 72-35-08, 72-30-63

Центральний державний кіно-фото-фоно архів України (ЦДАКФФД)

03110, м.Київ-110, вул. Солом'янська, 24,

тел.: (044) 277-37-77

Центральний державний науково технічний архів України (ЦДНТА)

310003, м.Харків-3, вул. Університетська, 4,

тел.: (0572) 12-75-67

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

03110, м.Київ-25, вул. Володимирська, 22а,

тел.: (044) 228-44-81

Центральний державний архів при Уряді АР Крим

02680, м. Сімферополь, вул.Кечкеметська, 3,

тел.: (0652) 22-84-05

Державні архіви областей України

Вінницька обл.

287100, м. Вінниця, вул. Леніна, 17,

тел.: (0432) 32-40-59

Волинська обл.

263026, м. Луцьк, вул. Ветеранів, 21,

тел.: (03322) 5-75-33

Дніпропетровська обл.

320069, м. Дніпропетровськ, вул. К.Лібкнехта, 89,

тел.: (0562) 93-80-90

Донецька обл.

340086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 12,

тел.: (0622) 99-22-97

Житомирська обл.

262000, м. Житомир, вул.8 березня, 20,

тел.: (0412) 24-45-27

Закарпатська обл.

294008, м. Ужгород, пл. Народна, 4,

тел.: (03122) 2-06-10

Запорізька обл.

330095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 48,

тел.: (0612) 62-14-21

Івано-Франківська обл.

284015, м. Івано-Франківськ, вул. Грунвальдська, 3,

тел.: (03422) 2-27-70

Київська обл.

252073, м. Київ, вул. Фрунзе, 113,

тел.: (044) 435-00-15

Кіровоградська обл.

316013, м. Кіровоград, вул. академіка Корольова, 3,

тел.: (0522) 3-43-95

Луганська обл.

91053, м. Луганськ, вул. Радянська, 85,

тел.: (0642) 52-03-09

Львівська обл.

290006, м. Львів, вул. Підвальна, 13,

тел.: (0322) 72-07-14

Миколаївська обл.

327044, м. Миколаїв, вул. Васляєва, 43,

тел.: (0512) 21-40-39

Одеська обл.

270001, м. Одеса, вул. Жуковського, 17,

тел.: (0482) 22-80-25

Полтавська обл.

314011, м. Полтава, вул. Пушкіна, 18\24,

тел.: (05322) 2-95-66

Рівненська обл.

266013, м. Рівне, вул. С.Бендери, 26а,

тел.: (0362) 23-42-61

Сумська обл.

244030, м. Суми, вул. Садова, 49,

тел.: (0542) 22-07-90

Тернопільська обл.

м. Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8,

тел.: (0352) 22-86-18

Харківська обл.

310003, м. Харків, пр. Московський, 7,

тел.: (0572) 22-66-49

Херсонська обл.

325000, м. Херсон, вул. Петренка, 6,

тел.: (0552) 22-56-71

Хмельницька обл.

280000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 99,

тел.: (03822) 9-77-29

Черкаська обл.

257015, м. Черкаси, вул. Жовтнева, 244а,

 тел.: (0472) 47-30-26

Чернівецька обл.

274001, м. Чернівці, вул. Шевченка, 2,

тел.: (03722) 2-30-29

Чернігівська обл.

250006, м. Чернігів, вул. Фрунзе, 2,

тел.: (04622) 7-41-17

Державний архів м.Києва

252060, м. Київ, вул. Олени Теліги, 23,

тел.: (044) 440-54-16

Державний архів м.Севастополя

335059, м. Севастополь, вул. Героїв Сталінграда, 64, тел.: (0692) 41-66-45  

Витребування, які не належать до компетенції консульської служби України

З питань отримання документів пропереселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі громадяни України можуть звертатися безпосередньо до територіальних архівів Республіки Польща (в залежності від місцевості, з якої відбувалося переселення):

Державний Архів у м. Перемишлі, (ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl);

Державний Архів у м. Жешуві (ul. Boznіcza 2, 35-064 Rzeszow);

Державний Архів у м. Любліні (ul. Jezuіcka 13, 20-950 Lublіn, skrytka pocztowa 113). В цьому архіві також зберігаються документи Холмського воєводства

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичів, встановлення місць поховань займається Служба розшуку Національного Товариства Червоного Хреста України.

Служба розшуку Національного Товариства Червоного Хреста України - адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30.


Консульський відділ Посольства України в Республіці Сінгапур
Керівник: Гладишев Олег Олександрович
консул
Адреса: 50 Раффлз Плейс, №16-05 Сінгапур Ленд Тауер, Сінгапур 048623. Переглянути на мапі
Телефон: (65) 6535 6550
Факс: (65) 6535 2116
Ел. пошта: consul_sg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

Понеділок        11:00 – 13:30

Вівторок           11:00 – 13:30

Середа            13:00 – 15:30

Четвер             13:00 – 15:30

П’ятниця          11:00 – 13:30

Консульський відділ Посольства зачинений протягом усіх українських і деяких сінгапурських свят.

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, в інших випадках, коли постає загроза життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у позаробочий час та вихідні/святкові дні.

Межі консульського округу:

Республіка Сінгапур, Бруней Даруссалам


Перелік консульських дій